Организационни събития


31.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН АУДИОЗАПИС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 21 ЯНУАРИ 2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ