ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Андон Люсиен Бюкюджян тел.600180; gsm: 0889197712     Татяна Маркова Трайкова-Райчева тел.613052; gsm: 0879250107

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

16.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 3 / 14.04.2021 г. НА ИК ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА
прочети повече »

13.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 2/12.04.2021 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.
прочети повече »

07.04.2021 г. ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 07.04.2021 г. НА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 24-25.04.2021 г.
прочети повече »

31.03.2021 г. Уважаеми колеги, На извънредно заседание на Адвокатски съвет проведено на 31.03.2021 г. се взеха решения, с които провеждането на извънредното общо събрание на колегията се отлага за 15 и 16 май 2021 г. Насроченото извънредно събрание на колегията за 03 и 04 април 2021 г. няма да се проведе. Адвокатски съвет
прочети повече »

30.03.2021 г. ПУБЛИКАЦИЯ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК НА ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА НА 24 И 25 АПРИЛ 2021 Г.
прочети повече »

29.03.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – ВАРНА
прочети повече »

29.03.2021 г. ПЪЛНОМОЩНО
прочети повече »

23.03.2021 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

22.03.2021 г. Уважаеми колеги, На 05.03.2021 г. Адвокатски съвет взе решение № 325, според което адвокатите от Адвокатска колегия Варна се освобождават от дължимия членски внос към колегията...
прочети повече »

19.03.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДИМИТЪР ПЕТРОВ
прочети повече »

19.03.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ИВАН РАЛЧЕВ
прочети повече »

19.03.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ МАДЛЕН СЛАВОВА
прочети повече »

19.03.2021 г. ВИЗИТКА НА КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СТАНКО СТАНЕВ
прочети повече »

16.03.2021 г. ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 16.03.2021 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
прочети повече »

11.03.2021 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

08.03.2021 г. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ДАМИТЕ ОТ КОЛЕГИЯТА! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ, ГОРДИ, НЕПРЕКЛОННИ И УСПЕШНИ! БЪДЕТЕ УВАЖАВАНИ И ОБИЧАНИ ВСЕКИ ДЕН! АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА
прочети повече »

03.03.2021 г. Честит национален празник! Честит 3-ти март! Уважаеми колеги, Бъдете здрави и достойни българи! Възползвайте се от свободата, която предците ни извоюваха, използвайте я за добро и правете хората щастливи! Бог да пази България! Адвокатски съвет - Варна
прочети повече »

01.03.2021 г. Уважаеми колеги, Честита баба Марта! Този толкова хубав български празник ни припомня, че най-важните ценности в човешкия свят трябва да са водени от вярата в доброто. Доброто, което ни дава сили, променя света и ни закриля, винаги когато имаме нужда от това. Баба Марта носи пролетта, здравето, щастието и радостта! Ние Ви желаем всичко това, както и любов, благополучие и спечелени дела! Адвокатски съвет - Варна
прочети повече »

19.02.2021 г. Уважаеми колеги, Публикуваме писмо от Висш адвокатски съвет относно предстоящо приоритетно ваксиниране на адвокатите срещу COVID – 19.
прочети повече »

13.02.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ЛИНК КЪМ П О З И Ц И Я относно информация в медиите за взети решения на Висшия адвокатски съвет
прочети повече »

10.02.2021 г. Уважаеми колеги, В раздел "Протоколи" на сайта е публикувана информация относно разпределените служебни защити и особени представителства през изминалата 2020 г.
прочети повече »

07.02.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, от встъпването на настоящия Адвокатски съвет измина точно една година. През този период от време успяхме да изпълним това което обещахме, информирайки Ви ежедневно както за работата на съвета, така и за важните въпроси, които касаят адвокатурата. Поставихме началото на по-добра организация на служебните защити и прозрачност при разпределянето на особените представителствата. Занапред и до края на мандата ще продължим да работим в интерес на адвокатурата! Секретар на АС - Варна
прочети повече »

05.02.2021 г. Обявление от НБПП за допълнителен конкурс за избор на адвокати за областите Варна, Велико Търново и Стара Загора до запълване на първоначално определения със Заповед №75/27.11.2020г. на Председателя на НБПП брой от по 20 адвоката за съответната област.
прочети повече »

04.02.2021 г. ВАдвС: Адвокатите да могат да учредяват еднолично адвокатско дружество
прочети повече »

02.02.2021 г. ТОГИ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ПОЛУЧЕНО НА ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА КОЛЕГИЯТА ЗА ИЗРАБОТКА НА ТОГИ
прочети повече »

виж всички »