ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Атанас Иванов Иванов тел.052626280; gsm: 0888962736     Георги Василев Геров тел.602267; gsm: 0888412361
Десислава Бончева Константинова gsm: 0899188680

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

27.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ЛИНК, КОЙТО ЩЕ ВОДИ КЪМ ПРЕДАВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
прочети повече »

27.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ДОКЛАДЪТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ЗА 2021 Г.
прочети повече »

27.01.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

27.01.2022 г. ПЪЛНОМОЩНО
прочети повече »

26.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, ОТЧЕТ НА СЕКРЕТАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г., ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ЗА 2021 Г.
прочети повече »

24.01.2022 г. РЕШЕНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАК
прочети повече »

21.01.2022 г. Покана за свикване на Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия Варна на 29 и 30 януари 2022 г.
прочети повече »

21.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА ЗА СТРОЕЖ НА "КЪЩА ЗА ГОСТИ" В С. АСПАРУХОВО ОТ 19.01.2022Г.
прочети повече »

20.01.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЗЕТО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА ПО РИСКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ".
прочети повече »

20.01.2022 г. ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 20.01.2022 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 29 - 30 ЯНУАРИ 2022 Г.
прочети повече »

19.01.2022 г. Уважаеми колеги, В раздел "Протоколи" е публикуван файл, който съдържа линкове от аудио-запис от проведения на 08.01.2022 г. семинар.
прочети повече »

17.01.2022 г. ПРОТОКОЛ № 2 ОТ 14.01.2022 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 29 - 30 ЯНУАРИ 2022 Г.
прочети повече »

04.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СЪВЕТЪТ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВИ ПОЖЕЛАВА НОВАТА 2022 ГОДИНА ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНА СЪС ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ И МНОГО УСПЕХИ!
прочети повече »

04.01.2022 г. ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 04.01.2022 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 29 - 30 ЯНУАРИ 2022 Г.
прочети повече »

16.12.2021 г. Уважаеми колеги, Можете да закупите на преференциални цени билет за спектакъла "Тютюн" за 27.01.2022 г.
прочети повече »

16.12.2021 г. Уважаеми колеги, Можете да закупите на преференциални цени билет за спектакъла "Тютюн" за 27.01.2022 г.
прочети повече »

14.12.2021 г. Достъп до Единната електронна система за правна помощ /ЕЕСПП/ на НБПП
прочети повече »

03.12.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА 08.01.2022 Г.
прочети повече »

12.11.2021 г. ОБУЧЕНИЕ НА 03 И 04 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
прочети повече »

26.10.2021 г. ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 21.01.2022 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 29 - 30 ЯНУАРИ 2022 Г.
прочети повече »

22.10.2021 г. Уважаеми колеги, в раздел "Протоколи" е публикуван файл, съдържащ линкове на аудио записи от проведените на 17.07.2021 г. и на 16.10.2021 г. семинари.
прочети повече »

08.10.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОСИЕТА
прочети повече »

29.09.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАНО СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА 28.09.2021 Г. МЕЖДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД ВАРНА – СЪДИЯ МАГДАЛЕНА ДАВИДОВА-ЯНЕВА, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АС ВАРНА – АДВ. ДИМИТЪР ЧАВЕЕВ, СЕКРЕТАРЯ НА АС ВАРНА – АДВ. РЕНЕТА СТОЙЧЕВА И АДВ. МАДЛЕН СЛАВОВА - ЧЛЕН НА АС ВАРНА.
прочети повече »

23.08.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРАВИЛНИК НА ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ ПРИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА.
прочети повече »

03.08.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВТОРИЯТ ЕТАЖ НА БАЗАТА В ГР. ВЕЛИНГРАД МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА. ЖЕЛАЕЩИТЕ СЛЕДВА ДА ПОДАДАТ ПИСМЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КОЛЕГИЯТА. ДОМАКИН НА БАЗАТА Е ДИАНА КОТЛАРСКА, ТЕЛ. 0889393708
прочети повече »

виж всички »