ДОБРЕ ДОШЛИ

Днес рожден ден имат:
 
Веселинка Крайчева Алексиева gsm: 0888895927     Георги Огнянов Киров тел.611111; gsm: 0887414827
Невяна Божидарова Казакова тел.603075; gsm: 0888266192     Станислава Петкова Стоева тел.620917; gsm: 0888862912

Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.
Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет и Дисциплинарният съд. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия.

ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ

14.01.2021 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

13.01.2021 г. Уважаеми колеги, В брой 3 от 12.01.2021 г. е публикувана поканата на Адвокатски съвет към Варненска адвокатска колегия за свикване на извънредно общо събрание на колегията за избор на Председател на Адвокатски съвет на 20.02.2021 г. от 08.00 ч. в "Зала 1" на Фестивален и конгресен център гр. Варна.
прочети повече »

07.01.2021 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ РЕШЕНИЕ № 3152 ОТ 11.12.2020 Г. НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ.
прочети повече »

05.01.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА
прочети повече »

04.01.2021 г. ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 04.01.2021 Г. НА ИК
прочети повече »

24.12.2020 г. Прокотол № 4/24.12.2020г.на ИК.
прочети повече »

21.12.2020 г. Протокол № 3/21.12.2020г. на ИК.
прочети повече »

18.12.2020 г. ИЗБОРИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС - СРОК И НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА, ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА И ПЪЛНОМОЩНО.
прочети повече »

10.12.2020 г. ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

08.12.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Днес за последен път в рамките на този мандат се обръщам към Вас в качеството ми на председател на Адвокатския съвет. Благодаря на всички, които ми гласуваха доверие и които подкрепяха работата на Адвокатския съвет!
прочети повече »

03.12.2020 г. РЕШЕНИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ЖАЛБИ СРЕЩУ РЕШЕНИЯ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

01.12.2020 г. Уважаеми колеги, В днешно редовно заседание на АС бе приет доклад на комисията извършила проверка относно СМР на почивната база на колегията в с. Аспарухово, с която можете подробно да се запознаете.
прочети повече »

30.11.2020 г. ОТСРОЧВАНЕ НА ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД ВАРНА
прочети повече »

26.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ РЕДИЦА НАШИ КОЛЕГИ, НАСТОЯЩИ И БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ПРЕЖИВЯВАТ ТЕЖКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВИРУСА НА COVID 19. НЯКОИ ОТ ТЯХ ТРАГИЧНО ЗАГУБИХА И БЛИЗКИТЕ СИ.
прочети повече »

25.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПОРАДИ ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЕ ОТМЕНЯ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕМИНАРА, КОЙТО БЕШЕ НАСРОЧЕН ЗА 05.12.2020 г.
прочети повече »

21.11.2020 г. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!
прочети повече »

09.11.2020 г. ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТА ЗА АДВОКАТИ И МЛАДШИ АДВОКАТИ, НАСРОЧЕН ЗА 14, 15 И 28 НОЕМВРИ 2020 Г., СЕ ОТЛАГА С ОГЛЕД ТЕЖКАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА - CDVID-19 (РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТ 6 НОЕМВРИ 2020 Г.). ПРИ НАСРОЧВАНЕТО НА НОВИТЕ ДАТИ ЗА ИЗПИТА, ТЕ СВОЕВРЕМЕННО ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ. ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

03.11.2020 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

03.11.2020 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

03.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ДЕКЛАРАЦИИ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ В СТРАНАТА.
прочети повече »

02.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ОТНОСНО ПУБЛИКАЦИИ ЗА ЕВЕНТУАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ СЪДИЛИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗЛЯЗАТ ВЪВ ВАКАНЦИЯ ОТ 15.11.2020 ГОДИНА ДО КРАЯ НА КАЛЕНДАРНАТА 2020 ГОДИНА, С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19.
прочети повече »

27.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ОКРЪЖЕН СЪД ГР. ВАРНА ОТНОСНО ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ ИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
прочети повече »

23.10.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, С РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ДОГОВОРЪТ С ЛАКОРДА АД ОТ 2017 Г. Е ПОДНОВЕН, СЧИТАНО ОТ 01.12.2020 Г.
прочети повече »

23.10.2020 г. ОМБУДСМАНЪТ И НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ СЪЗДАВАТ БЪРЗА ПИСТА ДО ПРАВОСЪДИЕ ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ ХОРА ОМБУДСМАНЪТ ДИАНА КОВАЧЕВА, НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ (НБПП) И РЕГИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ (РКЦ) КЪМ АДВОКАТСКИТЕ СЪВЕТИ В ГРАДОВЕТЕ БЛАГОЕВГРАД, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ВИДИН, ГАБРОВО, КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЕРНИК, ПЛЕВЕН, СЛИВЕН, СОФИЯ, СТАРА ЗАГОРА И ХАСКОВО, ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО.
прочети повече »

23.10.2020 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ТЯХНО РЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО КОЕТО НА АДВОКАТИ, КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ВНОСКИТЕ ЗА 2020 Г., ДА НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТИКЕРИ ЗА 2021 Г.
прочети повече »

виж всички »