ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ


27.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ЛИНК, КОЙТО ЩЕ ВОДИ КЪМ ПРЕДАВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
прочети повече »

27.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ДОКЛАДЪТ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА ЗА 2021 Г.
прочети повече »

27.01.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ
прочети повече »

27.01.2022 г. ПЪЛНОМОЩНО
прочети повече »

26.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ, ОТЧЕТ НА СЕКРЕТАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г., ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ЗА 2021 Г.
прочети повече »

24.01.2022 г. РЕШЕНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАК
прочети повече »

21.01.2022 г. Покана за свикване на Общо събрание на адвокатите при Адвокатска колегия Варна на 29 и 30 януари 2022 г.
прочети повече »

21.01.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ПУБЛИКУВАМЕ ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА ЗА СТРОЕЖ НА "КЪЩА ЗА ГОСТИ" В С. АСПАРУХОВО ОТ 19.01.2022Г.
прочети повече »

20.01.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ВЗЕТО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА ПО РИСКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ".
прочети повече »

20.01.2022 г. ПРОТОКОЛ № 3 ОТ 20.01.2022 Г. НА ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ В СТРАНАТА НАСРОЧЕНО ЗА 29 - 30 ЯНУАРИ 2022 Г.
прочети повече »