ОРГАНИЗАЦИОННИ СЪБИТИЯ


01.07.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕИНЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ГР. СОФИЯ И ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ZOOM ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.
прочети повече »

28.06.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Публикуваме списък с примерни теми и лектори от сайта на ЦОА" Кръстю Цончев", както и предложения на адвокат Гергана Върбанова. Молим в срок до 05. 07. 2022 г. на електронен адрес office@varnalaw.org да заявите предпочитанията си за обучения, които да бъдат включени в семинарната дейност на Адвокатска колегия - Варна.
прочети повече »

16.06.2022 г. Уважаеми колеги, Спортен клуб „Адвокат” Ви кани да вземете участие в традиционния тенис турнир за адвокати (Открит за всички юристи), който се провежда ежегодно в Априлци:
прочети повече »

10.06.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ писмо-покана за участие в международна онлайн конференция на 17 юни 2022г.
прочети повече »

20.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАН ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ И ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СЪВМЕСТЕН КОНГРЕС НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АДВОКАТУРИ (FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE - FBE) И СЪЮЗА НА АДВОКАТУРИТЕ И ПРАВНИТЕ ОБЩЕСТВА НА ЕВРОПА (COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE - CCBE). АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА
прочети повече »

17.05.2022 г. МЕЖДУНАРОДЕН СТАЖ ЗА МЛАДИ АДВОКАТИ "STAGE INTERNATIONAL"
прочети повече »

17.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА И ЛИНКОВЕ КЪМ ЗВУКОЗАПИСИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 13 И 14 МАЙ 2022 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
прочети повече »

05.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СЕМИНАРИ В ЦОА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2022 Г.
прочети повече »

04.05.2022 г. СЕМИНАР НА ТЕМА "НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ДОГОВОРИ (ДОГОВОР ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ; ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ УСЛУГИ, НА ЕЛЕКТРО- И ТОПЛОЕНЕРГИЯ; В ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДОГОВОРИ)"
прочети повече »

01.05.2022 г. ГРАФИК НА АДВОКАТИТЕ ПРЕДОСТАВЯЩИ КОНСУЛТАЦИИ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ УКРАЙНА В РЕГИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - ВАРНА
прочети повече »