АКТУАЛНО


27.06.2022 г. Дежурни адвокати м. 07/2022г. - гр. Варна
прочети повече »

27.06.2022 г. Дежурни адвокати м.07/2022г. - гр. Провадия
прочети повече »

27.06.2022 г. Дежурни адвокати м.07/2022г. - гр. Девня
прочети повече »

31.05.2022 г. Дежурни адвокати м. 06/2022г. - гр. Варна
прочети повече »

31.05.2022 г. Дежурни адвокати м. 06/2022г. - гр. Провадия
прочети повече »

31.05.2022 г. Дежурни адвокати м. 06/2022г. - гр. Девня
прочети повече »

03.05.2022 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

26.04.2022 г. Дежурни адвокати м.05/2022г. - гр. Варна
прочети повече »

26.04.2022 г. Дежурни адвокати м.05/2022г. - гр. Провадия
прочети повече »

26.04.2022 г. Дежурни адвокати м.05/2022г. - гр. Девня
прочети повече »

30.03.2022 г. Дежурни адвокати м.04/2022г. - гр. Варна
прочети повече »

30.03.2022 г. Дежурни адвокати м.04/2022г. - гр. Провадия
прочети повече »

30.03.2022 г. Дежурни адвокати м.04/2022г. - гр. Девня
прочети повече »

17.03.2022 г. Съобщение Сиела
прочети повече »

10.03.2022 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ"
прочети повече »

04.03.2022 г. Дежурни адвокати м.03/2022г. - гр. Варна
прочети повече »

04.03.2022 г. Дежурни адвокати м.03/2022г. - гр.Девня
прочети повече »

04.03.2022 г. Дежурни адвокати м.03/2022г. - гр. Провадия
прочети повече »

11.02.2022 г. Договор " Апис". В изпълнение на влязлото в сила Решение № 727 по Протокол № 61 от 21.01.2022г. бе сключен рамков договор с „Апис Европа“ АД за ползване на онлайн-версиите на правно – информационен софтуер АПИС на преференциални цени за адвокатите от колегията за модулите включени в договора. Можете да се запознаете с модулите и цените в закритата секция в раздел Протоколи където е публикуван Рамковия Договор. Съгласно клаузите на рамковия договор АПИС предоставя на всички адвокати - членове на АК - Варна, ползващи предоставения им по силата на рамковия договор индивидуален лиценз, право на 30% отстъпка от цената на онлайн версиите на всички останали продукти на АПИС по действащата към момента на заявката ценова листа. Сключеният рамков договор не засяга действието на действащи договори, сключени между АПИС и членове на АК - Варна, както и между АПИС и адвокатски съдружия, адвокатски дружества (правни кантори) или юридически лица, в които членове на АК - Варна упражняват своята практика. Относно абонамента и всички въпроси, свързани с него можете да се свържете с представителя на АПИС ЕВРОПА АД - Константина Велкова . тел: 0888688632, konstantina.velkova@sales.apis.bg, като желаещите да се абонират следва да посочат три имена, електронен адрес, телефон за обратна връзка и продуктите, които желаят да ползват. Линк към заявка: https://info-m.eu/new/ak-varna/ Адвокатски съвет Варна
прочети повече »

04.02.2022 г. Дежурни адвокати м.02/2022г. - гр. Варна
прочети повече »

04.02.2022 г. Дежурни адвокати м.02/2022г. - гр. Девня
прочети повече »

04.02.2022 г. Дежурни адвокати м.02/2022г. - гр. Провадия
прочети повече »

27.01.2022 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

07.01.2022 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »

04.01.2022 г. СКРЪБНА ВЕСТ
прочети повече »