Организационни събития


06.04.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме покана от Фондация "Право и Интернет"

Покана за изпращане на участници в семинар, посветен на теоретичните и практически аспекти относно доказателствената стойност на електронните доказателства, тяхната достоверност и допустимост пред Съда.

06.04.2023 г. Покана