Организационни събития


07.02.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПИСМО ОТ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ГПК, В ЧАСТТА ЗА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО.

Можете да представите Ваште становища до 11.02.2022 г. в деловодството на колегията или имейл office@varnalaw.org.

Адвокатски съвет 

07.02.2022 г. Първообразен изпълнителен лист


07.02.2022 г. Проект


07.02.2022 г. Писмо то Висш АС