АКТУАЛНО


30.05.2023 г. ДЕЖУРНИ АДВОКАТИ М.ЮНИ 2023г.-гр. ДЕВНЯ

30.06.2023 г. Списък на дежурни адвокати за м.07/2023г.-гр. Девня


31.05.2023 г. Списък на дежурни адвокати за м.06/2023г.-гр. Девня