АКТУАЛНО


06.03.2023 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ"

Уважаеми колеги,

В деловодството на колегията можете да получите издадените индивидуални сертификати на заявилите желание да се присъединят към подписаната от Висш адвокатски съвет полица „Професионална отговорност“, в срок до 12.04.2023 г.

При установяване на несъответствия или грешки, трябва незабавно да уведомите администриращия полицата брокер „Застрахователен брокер „Би Ай Джи Къмпани“ ООД за отстраняването им на следния електронен адрес: office@bigcom.eu

Колеги, които искат да се присъединят към полицата вече ще трябва да изпращат заявлението си на горепосочения адрес на брокера.

Адвокатски съвет