АКТУАЛНО


05.03.2021 г. Уважаеми колеги, На 08.03.2021 г. офисът на колегията ще работи до 13.00 ч. Адвокатски съвет Варна