АКТУАЛНО


18.11.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЛЕДВА ДА ВНЕСЕТЕ ОТЧЕТИТЕ ПО ПРИКЛЮЧИЛИТЕ ВИ ДЕЛА КАТО СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТНИЦИ В СРОК ДО 05.12.2020 Г. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА