АКТУАЛНО


11.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРЕДВИД НЕДОВОЛСТВОТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВАК ОТ ЛИПСАТА НА ПОЗИЦИЯ ОТ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПО ПОВОД ПОСЛЕДНИТЕ СЪБИТИЯ, ВИ УВЕДОМЯВАМ, ЧЕ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ НЕ МОЖЕ ДА ИЗЛЕЗЕ С ТАКАВА, ПОРАДИ ЛИПСА НА ЕДИНОМИСЛИЕ ПО ТОЗИ ВЪПРОС.

Някои от членовете на съвета смятат за ненужно подобно действие, с оглед на което на сайта на колегията е публикувана само Декларацията на ВАдвС.

Председател на Адвокатски съвет