АКТУАЛНО


10.07.2020 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ ПОЗИЦИЯ НА ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗПРЕЦЕДЕНТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА ПРОКУРАТУРАТА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ.

10.07.2020 г. ПОЗИЦИЯ НА ВАдвС