АКТУАЛНО


23.09.2020 г. КОНТАКТИ И ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ДЕВНЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ПРОВАДИЯ ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

02.09.2020 г. СПИСЪК НА ДЕЖУРНИТЕ АДВОКАТИ ЗА ГР. ВАРНА ЗА М. 09.2020 Г. прочети повече

17.08.2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.101, ал. 4 от ЗМИП и след проведено обсъждане на проекта на Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, Висшият адвокатски съвет с Решение № 2777/07.08.2020 г. от заседание на 07.08.2020 г. по протокол №69 прие Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма („Правилата“), ведно с приложения от 1 до 7 към правилата, които можете да прочетете на сайта прочети повече

виж всички »

АКТУАЛНО


27.06.2019 г. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРИЕМНИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ КЪМ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ВАРНА

Работното време на приемната в гр. Варна с адрес ул. "Пирот" № 8 А е: вторник и четвъртък от 13.30 ч. до 15.30 ч. и в сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 16.00 ч.

Работното време на приемната в гр. Девня, която се помещава в сградата на Общината на ет. 1 е: всеки понеделник от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Телефон за връзка: 0879838917

22.04.2019 г. Документи за удостоверяване на обстоятелства по чл. 22 от ЗПП