АКТУАЛНО


15.04.2019 г. Уважаеми колеги, Публикуваме докладите на доц. д-р Масис Хаджолян и на адв. Петър Обретенов, които бяха представени на тържествено честване на 140 години Търновска конституция на 15.04.2019г. в Икономически университет Варна.

16.04.2019 г. Трудната съдба на българските конституции


16.04.2019 г. "Духът на Търновската конституция"