Организационни събития


25.01.2024 г. Уважаеми колеги, в раздел " протоколи" е публикуван Доклад на Контролния съвет при Адвокатска колегия- Варна за 2023г.