Организационни събития


03.11.2023 г. Предстоящи семинари в ЦОА "Кръстю Цончев" през месец ноември 2023г.

Уважаеми колеги,
 
В приложения файл публикуваме списък на предстоящите семинари в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" през м. ноември 2023 г. заедно с линкове за участие онлайн в хибридните обучения, чрез платформата Zoom (с изкл. на 02, 21 и 29.11.2023 г.), както и друга допълнителна информация.

03.11.2023 г. Предстоящи обучения в ЦОА през месец ноември 2023г.