Организационни събития


27.10.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 21.10.2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ