Организационни събития


10.10.2023 г. СЕМИНАР 21.10.2023г.

Уважаеми колеги,

ЦОА " Кръстю Цончев " и Адвокатска колегия-Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 21.10.2023г. / събота/ от 09:30ч. до 13:00ч. в гр. Варна, в сградата на комплекс "Кампус 90" /  конферентна зала/, с адрес: Бул. "Цар Освободител" № 90, на тема "Дружество с променлив капитал-нови правни възможности".

 лектори: адвокат Виктор Токушев и адвокат Невена Стайкова.

Сградата разполага със закрит паркинг-5 лева за цял ден.

Желаещите да посетят семинара следва да заявят участие на електронен адрес на колегията:

office@varnalaw.org