Организационни събития


25.07.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 22.07.2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ