Организационни събития


20.06.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 17.06.2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ