Организационни събития


03.05.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ АУДИОЗАПИСИТЕ И МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 29.04.2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ