Организационни събития


04.04.2023 г. Уважаеми колеги, публикуваме писмо от Висш Адвокатски съвет

Писмо относно многостранна стажантска програма за адвокати с немски език.

04.04.2023 г. Изпит по немски език - стажантска програма за адвокати