Организационни събития


15.03.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН АУДИОЗАПИС ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 11 МАРТ 2023 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ