Организационни събития


15.03.2023 г. СЕМИНАР 29.04.2023Г.

                                                                           Уважаеми колеги,

    ЦОА "Кръстю Цончев и Адвокатска колегия - Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 29.04.2023г. (събота) от 09:30ч. до 14:00ч. в гр. Варна, ФКЦ зала "Пресцентър" на тема: " Новите изисквания към онлайн търговците и Общи условия на онлайн търговците (включително онлайн платформа). с лектор проф. д – р Таня Йосифова.

   Желаещите да посетят семинара следва да заявят на електронен адрес на колегията: office@varnalaw.org.