Организационни събития


14.02.2023 г. Уважаеми колеги, Информираме Ви, че срока за сключване на договор с "Апис Европа" АД на преференциални цени се удължава до 13.03.2023г.