Организационни събития


27.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ОТЧЕТ НА СЕКРЕТАРЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022Г.