Организационни събития


27.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, НКЦ „Решение” ООД и ИК „Труд и право” Ви канят на предстоящите си национални присъствени семинари и уебинари.


1. ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР И УЕБИНАР

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2023
ПРОМЕНИ, ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, КАЗУСИ, ПРАКТИКА НА МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС


8 - 10 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
СОФИЯ, ПЛ. „МАКЕДОНИЯ” 1, ЕТ. 2, КНСБ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЕВРОПА“

Лектори:

Д-р ТОМЧО ТОМОВ, Директор на Национален център за оценка на компетенциите в Българска стопанска камара
ТЕОДОРА ДИЧЕВА, Началник отдел „Социална политика, образование, здравеопазване и околна среда“ при Омбудсмана на РБългария
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд
ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология за отпускане на пенсиите” в Национален осигурителен институт
КАТЯ КАШЪМОВА, Началник отдел „Осигурителна методология” в Национална агенция за приходите
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, Държавен експерт по осигуряването в дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт

Поканата за семинара и уебинара можете да разгледате тук.
Заявка за участие в семинара и уебинара можете да попълните тук.
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС 
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС 
 2. ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР И УЕБИНАР

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - 2023
ПРОМЕНИ, ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, КАЗУСИ, ПРАКТИКА НА МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС


15 – 17 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
СОФИЯ, ПЛ. „МАКЕДОНИЯ” 1, ЕТ. 2, КНСБ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЕВРОПА“

Лектори:

Проф. д-р МИРОСЛАВА ПЕЙЧЕВА, Преподавател в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в Университет за национално и световно стопанство
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ, Главен юрисконсулт в Комисия за защита на личните данни
МАРИО ПЪРВАНОВ, Съдия във Върховен касационен съд
ЕЛКА АТАНАСОВА, Началник отдел „Методология за отпускане на пенсиите” в Национален осигурителен институт
ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА, Експерт по социално осигуряване
ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА, Държавен експерт по осигуряването в дирекция „Осигуряване и краткосрочни плащания” в Национален осигурителен институт

Поканата за семинара/уебинара можете да разгледате тук.
Заявка за участие в семинара/уебинара можете да попълните тук.
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС 
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС 
 3. ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР И УЕБИНАР

УМЕНИЯ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕС И ТРЕВОЖНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИЗЧЕРПВАНЕ (БЪРНАУТ)


21 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
СОФИЯ, ПЛ. „МАКЕДОНИЯ” 1, ЕТ. 2, КНСБ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „АЗИЯ“

Лектор:

Д-р ТОМЧО ТОМОВ, Директор на Национален център за оценка на компетенциите в Българска стопанска камара

Поканата за семинара/уебинара можете да разгледате тук.
Заявка за участие в семинара/уебинара можете да попълните тук.
Цена за участие в семинара: 240.00 лв. с ДДС 
Цена за участие в уебинара: 216.00 лв. с ДДС
 4. ПРИСЪСТВЕН СЕМИНАР И УЕБИНАР

ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ ЗА 2023 г. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 г.
ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДОПК


23 - 24 ФЕВРУАРИ 2023 Г.
СОФИЯ, ПЛ. „МАКЕДОНИЯ” 1, ЕТ. 2, КНСБ, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „АЗИЯ“

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ, Данъчен консултант
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА, Данъчен консултант
ЕВГЕНИЯ ПОПОВА, Главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
Проф. д-р ГАНЕТА МИНКОВА, Адвокат, Експерт по ДОПК

Поканата за семинара/уебинара можете да разгледате тук  или в прикачения файл.
Заявка за участие в семинара/уебинара можете да попълните тук.
Цена за участие в семинара: 360.00 лв. с ДДС
Цена за участие в уебинара: 300.00 лв. с ДДС