Организационни събития


25.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2022Г. И ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2023Г.