Организационни събития


25.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" Е ПУБЛИКУВАН ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНИЯ СЪД ЗА 2022Г.