Организационни събития


25.01.2023 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ И ДОКЛАДА НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ- ВАРНА ЗА 2022Г.