Организационни събития


24.01.2023 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ ВАРНЕНСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

        Адвокатския съвет уведомява членовете на колегията за следното:

        Редовното общо събрание ще се проведе на 28 и 29 януари 2023г. във зала №1 на ФКЦ- Варна.

        Начален час: 08:00 часа на 28 януари.

        Адвокат – пълномощник може да представлява само един член на колегията.

        Пълномощните следва да се представят от упълномощителите в Адвокатския съвет до 17:00 часа на 27.01.2023г. или от упълномощените при регистрацията в деня на събранието.

        Списъкът на упълномощителите и упълномощените ще бъде обявен на мястото на общото събрание.