Организационни събития


07.12.2022 г. Стартираха първите учебни часове за тази учебна година по програма „Младите хора и адвокатурата в свободен диалог“

Проведоха се беседи с ученици от ОУ „Цар Симеон“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Пейо Яворов“, III ПМГ „Акад. Методий Попов“ във Варна. Инициативата е на Регионалното управление на образованието (РУО) – Варна, реализирана в партньорство с Адвокатска колегия – Варна (АК – Варна). Целта е учениците да повишат правната си култура, както и да разискват с юристите актуални теми. Координатор за (АК – Варна) е адв. Ренета Стойчева. В часовете са гостували адв. Ренета Стойчева, адв. Искрен Игнатов, адв. Калина Андреева, адв. Димитър Чавеев, адв. Нели Филкова, адв. Красимира Анастасова.

Предстоят още срещи с адвокати, които ще запознават учениците с предизвикателствата на своята професия и битките, които води адвоката в защита на правото. Ще бъдат засегнати теми за агресивното поведение в училищна възраст, сериозните последствия от незначителни наглед действия, наказателната отговорност. Първите срещи с адвокати, във връзка с глобалната инициатива на ООН и обявяването на 25 ноември за международен ден за елиминиране на насилието срещу жените, са посветени на темата за домашното насилие. Инициативата е подкрепена от полицейски служители от Областна дирекция на МВР – Варна, които активно се включват в диалога с младите хора и адвокатите. Учениците се вълнуват от толкова много въпроси, които имат възможност да поставят и да получат отговори. Споделят, че желаят още срещи. Предстоят вълнуващи разговори за закона, морала и справедливостта, за достъпа до правосъдие, за правата и задълженията на учениците, за детското правосъдие. Ще се обсъждат договори, трудови права и задължения, правни аспекти на предприемачеството. Специално внимание е поставено на въпроса „как да се защитим“ - децата и кибер престъпленията, опасностите в интернет и социалните мрежи, наркотиците, трафика на хора. До момента повече от 20 училища са заявили участие. Програмата е отворена и има възможност още училища да се включват.