Организационни събития


07.12.2022 г. Указания за реда и условията, при които адвокатите могат да предоставят правни консултации на лица пострадали от домашно насилие извън Регионалните центрове за консултиране.

07.12.2022 г. Писмо с приложени указания