Организационни събития


05.12.2022 г. СЕМИНАР 10.12.2022Г.

Уважаеми колеги,

ЦОА "Кръстю Цончев" и Адвокатска колегия - Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 10.12.2022 г. (събота) от 09:30 ч. до 14:00 ч. в гр. Варна, ФКЦ, зала "Пресцентър" на тема: "Преглед на съдебната практика за обида и клевета" с лектор: съдия Красимир Шекерджиев от Върховния касационен съд.

Желаещите да посетят семинарите следва да заявят на електронен адрес на колегията: office@varnalaw.org