Организационни събития


22.11.2022 г. Уважаеми колеги, На 22.11.2022 г. офисът на колегията ще работи до 15.00 ч. Адвокатски съвет