Организационни събития


21.11.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, В РАЗДЕЛ "ПРОТОКОЛИ" СА ПУБЛИКУВАНИ АУДИОЗАПИСИТЕ И МАТЕРИАЛИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ НА 19.11.2022 Г. СЕМИНАР. АДВОКАТСКИ СЪВЕТ