Организационни събития


07.11.2022 г. ПУБЛИКАЦИЯ В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БР. 88 ОТ 04.11.2022 Г. ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИЯТА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 ЯНУАРИ 2023 Г.

07.11.2022 г. ПУБЛИКАЦИЯ ДВ БР. 88/2022