Организационни събития


10.10.2022 г. СЕМИНАР 05.11.2022 Г.

Уважаеми колеги,

ЦОА "Кръстю Цончев" и Адвокатска колегия - Варна организират съвместен семинар, който ще се състои на 05.11.2022 г. (събота) от 09:00 ч. до 14:00 ч. в гр. Варна, ФКЦ, зала "Пресцентър" на тема: "Наследяване – практически аспекти. Специфични производства, свързани с наследяването. Наследяване по закон и по завещание. Оспорване на завещателни разпореждания. Възстановяване на запазена част от наследството. Издаване на европейско удостоверение за наследство" с лектор съдия Светлана Калинова от Върховния касационен съд.