АКТУАЛНО


30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Варна прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Девня прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Провадия прочети повече

02.09.2022 г. КОМАНДИРОВЪЧНО КЪМ ОТЧЕТИТЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За адвокати, които предоставят правна помощ по служебни защити по досъдебни производства и пред съд извън град Варна напомняме, че следва да се обърнат към служител в Адвокатска колегия – Варна, за да получат командировъчно, което да заверят при явяването си по съответните действия по защита, а в последствие да представят с отчета, ведно с доказателства за направени командировъчни разходи. АС - Варна прочети повече

30.08.2022 г. Дежурни адвокати м.09/2022г. - гр. Варна прочети повече

виж всички »

Организационни събития


15.09.2022 г. ПИСМО ОТ ОКРЪЖЕН СЪД - ВАРНА ОТНОСНО НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЛУЖБА "РЕГИСТРАТУРА".

Уважаеми адвокати,

 

Окръжен съд – Варна Ви информира, че от 19-и септември се въвежда нова организация на работа на служба „Регистратура“ /фронт-офисите/ в съда, целяща осигуряване на по-голямо удобство за посетителите на институцията и подобряване на административното обслужване.

 

По граждански, търговски и фирмени дела, гражданите и юридическите лица ще бъдат обслужвани на регистратурата на етаж първи, централно фоайе, на принципа „едно гише“.

 

Подаването на молби, заявления, жалби и всякакви документи по дела, както и заявления за издаване на удостоверения ще се обработват на новата регистратура. Там страните ще получават изпълнителни листи, обезпечителни заповеди и други, както и готовите удостоверения.

 

Регистратурата на 4-и етаж ще работи само по наказателни дела.

 

На 19 септември 2022 г. в сайта на съда ще бъдат публикувани актуализираните контакти.

 

Окръжен съд – Варна се надява, новата организация да Ви спести време и да Ви улесни при работата Ви в съда!