АКТУАЛНО


30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Варна прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Девня прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Провадия прочети повече

02.09.2022 г. КОМАНДИРОВЪЧНО КЪМ ОТЧЕТИТЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За адвокати, които предоставят правна помощ по служебни защити по досъдебни производства и пред съд извън град Варна напомняме, че следва да се обърнат към служител в Адвокатска колегия – Варна, за да получат командировъчно, което да заверят при явяването си по съответните действия по защита, а в последствие да представят с отчета, ведно с доказателства за направени командировъчни разходи. АС - Варна прочети повече

30.08.2022 г. Дежурни адвокати м.09/2022г. - гр. Варна прочети повече

виж всички »

Организационни събития


19.08.2022 г. СЕМИНАР 17.09.2022 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         На 17.9.2022 г. (събота) от 09:30 ч. до 16:00 ч. в гр. Варна, ФКЦ, зала “Пресцентър” ще се състои съвместен семинар на ЦОА и АК- Варна, на тема: „Законът за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) като вътрешноправно средство за защита на права от Конвенцията за правата на човека и основните свободи и от правото на Европейския съюз“ с лектори: адв. Михаил Екимджиев  и адв. Катина Бончева.

Желаещите да посетят семинара следва да заявят на електронен адрес на колегията office@varnalaw.org в срок до 13. 09. 2022 г.