АКТУАЛНО


30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Варна прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Девня прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Провадия прочети повече

02.09.2022 г. КОМАНДИРОВЪЧНО КЪМ ОТЧЕТИТЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За адвокати, които предоставят правна помощ по служебни защити по досъдебни производства и пред съд извън град Варна напомняме, че следва да се обърнат към служител в Адвокатска колегия – Варна, за да получат командировъчно, което да заверят при явяването си по съответните действия по защита, а в последствие да представят с отчета, ведно с доказателства за направени командировъчни разходи. АС - Варна прочети повече

30.08.2022 г. Дежурни адвокати м.09/2022г. - гр. Варна прочети повече

виж всички »

Организационни събития


18.08.2022 г. СЕМИНАР НА 22.10.2022 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

На 22.10.2022 г. (събота) от 09:30 ч. в гр. Варна, ФКЦ, зала “Пресцентър” ще се състои съвместен семинар на ЦОА и АК Варна, на тема: “Основни административни производства по ЗУТ в областта на инвестиционното проектиране и строителство. Производство по издаване на разрешение за строеж. Продължаване на срока на действие на издаденото разрешение за строеж. Заинтересовани страни, които имат правен интерес да оспорват издаденото разрешение за строеж. Специфики на служебната проверка за законосъобразност на издаденото разрешение за строеж от органите на ДНСК. Преглед на разрешителния режим за въвеждане на готовите строежи в експлоатация ” с лектор: адвокат Валентина Бакалова.

Желаещите да посетят семинара следва да заявят на електронен адрес на колегията office@varnalaw.org в срок до 17. 10. 2022 г.