Организационни събития


11.08.2022 г. СЕМИНАР НА 01.10.2022 Г.

                                               УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

На 01.10.2022 г. (събота) от 09:30 ч. до 13:00 ч. в гр. Варна, ФКЦ, зала “Пресцентър” ще се състои съвместен семинар на ЦОА и АК Варна, на тема: “Нов регламент 2019/1111 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни искове и родителска отговорност, приложим от 01 август 2022 г.” с лектор: доц. д-р Боряна Мусева - адвокат от САК.

Желаещите да посетят семинара следва да заявят това на електронен адрес  office@varnalaw.org, в срок до 27. 09. 2022 г.