Организационни събития


09.08.2022 г. Доклад по законопроект за нов Закон на българската адвокатура на фондация Институт за право и правосъдие

09.08.2022 г. Доклад