Организационни събития


22.07.2022 г. Относно обучение на адвокати, вписани в в НРПП, с оглед стартиране на електронно отчитане на предоставената правна помощ.