Организационни събития


01.07.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦОА "КРЪСТЮ ЦОНЧЕВ" ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕИНЯ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ГР. СОФИЯ И ЩЕ СЕ ИЗЛЪЧВАТ ЧРЕЗ ПЛАТФОРМАТА ZOOM ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 Г.

"Уважаеми колеги,

Уведомявам Ви, че предстоящите обучения, организирани от Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", които ще се проведат в гр. София, ул. "Цар Калоян" 8, ет. 4, зала 3., с излъчване онлайн, чрез платформата Zoom, през м. юли 2022 г. са, както следва:

1.     Дата на провеждане: 05.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: “Публични дружества: характеристика и задължения за публично разкриване на информация пред регулаторния орган (КФН) и обществеността”

Лектор: гл. ас. д-р Виктор Токушев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: “Публични дружества: характеристика и задължения за публично разкриване на информация пред регулаторния орган (КФН) и обществеността”

Time: Jul 5, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88124969417?pwd=4Uz34E8TFZKzbdZlZa5PecLCQnrQVe.1

Meeting ID: 881 2496 9417

Passcode: 242256 

 

2.     Дата на провеждане: 07.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САК

Линк за Zoom участие:

Topic: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“

Time: Jul 7, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83026731081?pwd=ny6F09603oI_bxJZikW8Xn5lgHs_cf.1

Meeting ID: 830 2673 1081

Passcode: 070577 

 

3.     Дата на провеждане: 12.07.2022 г. от 14:00 ч. до 17:30 ч.

Тема: „Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК“

Лектор: съдия Красимир Машев

Линк за Zoom участие:

Topic: „Електронният документ в гражданското процесуално право. Доказателствена тежест на електронния документ по ГПК“

Time: Jul 12, 2022 02:00 PM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88919665524?pwd=W4RB5afv1X0v-9YTBzXVUp5QaLmu3X.1

Meeting ID: 889 1966 5524

Passcode: 017209

 

Оставам на разположение и с удоволствие ще отговоря на всички Ваши въпроси.

Използвам случая да благодаря сърдечно за проведените съвместни обучения в страната през първата половина на 2022 г. Вярвам, че те са били полезни на колегите, които са участвали. Благодаря за организацията и съдействието, което ни оказвате!

Поздрави и успешен ден,

Томислав Тошков

Главен секретар на ЦОА "Кръстю Цончев""