Организационни събития


28.06.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Публикуваме списък с примерни теми и лектори от сайта на ЦОА" Кръстю Цончев", както и предложения на адвокат Гергана Върбанова. Молим в срок до 05. 07. 2022 г. на електронен адрес office@varnalaw.org да заявите предпочитанията си за обучения, които да бъдат включени в семинарната дейност на Адвокатска колегия - Варна.

28.06.2022 г. Списък на примерни теми и обучения от ЦОА


28.06.2022 г. Предложение от Гергана Върбанова