Организационни събития


10.06.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ писмо-покана за участие в международна онлайн конференция на 17 юни 2022г.

10.06.2022 г. Писмо - покана