АКТУАЛНО


30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Варна прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Девня прочети повече

30.09.2022 г. Дежурни адвокати м.10/2022г. - гр. Провадия прочети повече

02.09.2022 г. КОМАНДИРОВЪЧНО КЪМ ОТЧЕТИТЕ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, За адвокати, които предоставят правна помощ по служебни защити по досъдебни производства и пред съд извън град Варна напомняме, че следва да се обърнат към служител в Адвокатска колегия – Варна, за да получат командировъчно, което да заверят при явяването си по съответните действия по защита, а в последствие да представят с отчета, ведно с доказателства за направени командировъчни разходи. АС - Варна прочети повече

30.08.2022 г. Дежурни адвокати м.09/2022г. - гр. Варна прочети повече

виж всички »

Организационни събития


20.05.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ ОТНОСНО ОРГАНИЗИРАН ОТ СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ И ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ СЪВМЕСТЕН КОНГРЕС НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АДВОКАТУРИ (FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE - FBE) И СЪЮЗА НА АДВОКАТУРИТЕ И ПРАВНИТЕ ОБЩЕСТВА НА ЕВРОПА (COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE - CCBE). АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ВАРНА

Уважаеми колеги,
 
В периода от 22-ри до 25-ти юни в София ще се проведе организиран от Софийска адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет  Съвместен конгрес на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe - FBE) и Съюза на адвокатурите и правните общества на Европа (Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE).
 
Конгресът дава възможност на българските адвокати за контакт с чужедстранни адвокати и споделяне на опит по въпросите, които ще бъдат акценти в работните сесии на конгреса: Ролята на адвоката след пандемия 2022 - динамиката на работата в поляризирани общества, променящият се имидж на адвокатите и еволюцията на правната практика, предимствата и недостатъците на електронното правосъдие.
 
Обръщаме се към Вас с молба да разпространите информацията за конгреса сред адвокатите, членове на представляваната от Вас адвокатска колегия, с покана да вземат участие в конгреса.
 
Подробности за програмата на конгреса, различните възможности за участие и записване са достъпни на специално създадения сайт - https://fbecongress2022.sak-sas.bg, чрез който желаещите могат да се регистрират за участие.
 
Информация за конгреса е достъпна и на сайта на САК: Общ конгрес на FBE и CCBE в София в периода от 22-ри юни до 25-ти юни 2022 г. | Софийска Адвокатска Колегия (sak-sas.bg).
 
За български адвокати е осигурена възможност за участие в работната сесия на конгреса на 23.06.2022 г. на преференциални цени, като желаещите колеги могат да вземат участие и във всички други събития на конгреса.
 
Като Ви благодарим предварително за съдействието, ще се радваме Вие и адвокати от представляваната от Вас колегия да вземете участие в конгреса.
 
 
С уважение,
 
-- 
 
Софийски адвокатски съвет