Организационни събития


14.03.2022 г. НА ВНИМАНИЕТО НА УКРАИНЦИТЕ, ВЛИЗАЩИ В БЪЛГАРИЯ

НА ВНИМАНИЕТО НА УКРАИНЦИТЕ, ВЛИЗАЩИ В БЪЛГАРИЯ

Адвокатски съвет Варна информира гражданите на Украйна, че могат да ползват безплатна правна помощ от дежурни адвокати от НБПП по следния график в офиса на ул. Пирот 8А.

                                        

        ГРАФИК НА ДЕЖУРНИ АДВОКАТ ЗА ПЕРИОД ОТ ДАТА: 17.03.2022 Г. ДО ДАТА: 31.03.2022 Г.                                                                                                                                                                                                                           

  ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  17.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Милена Димитрова 882923442
  17.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Николай Пеев 898608109
  17.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Милена Николова 899445884
  17.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Мария Абрашева-Петрова 899177042
       
       
  ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  22.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Антон Андонов 877661622
  22.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Тодор Игнатов 898728139
  22.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Деляна Христова 887409499
  22.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Ивалина Димитрова 899783674
       
       
  ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  24.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Томина Томова 888861077
  24.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Христина Димитрова 888211248
  24.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Стефка Дочева 888744554
  24.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Свилен Андонов 887225235
       
       
  ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  29.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Атанас Рахнев 894429097
  29.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Сезай Чолаков 898433410
  29.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Веселина Тупареева 896881024
  29.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Росица Душева 885675802
       
       
  ГРАФИК АДВОКАТ МОБ.ТЕЛЕФОН
  31.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Яна Антова 885053539
  31.03.2022г. - 09.30 - 13.30 ч. Иван Калев 888434863
  31.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Сийка Петрова-Христова 888408821
  31.03.2022г. - 13.30 - 16.30 ч. Елена Стратиева 888939981

  Технически сътрудник: Аделина Досева - 0879838917