Организационни събития


24.02.2022 г. УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПУБЛИКУВАМЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕ НА ЮРИСТИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД.

24.02.2022 г. ОБУЧЕНИЕ НА ЮРИСТИ ПО ВЪПРОСИТЕ НА АРБИТРАЖНИЯ СЪД